Karel BROUČEK

Master's thesis

Využití psychoterapeutických technik při eliminaci patologického chování dětí v zařízeních pro výkon náhradní rodinné péče

The use of psychotherapeutical techniques for eliminating pathological behaviour of children in facilities for execution of substitute family care
Anotácia:
Cílem této diplomové práce bylo v teoretické části podat přesnější informace o momentálním obrazu náhradní rodinné péče v zařízeních pro výkon ústavní péče. Dále se budeme snažit objasnit problematiku využití psychoterapeutických technik při eliminaci patologického chování dětí v zařízeních pro výkon náhradní rodinné péče ve skupině dětí v ústavních zařízeních v ČR. V diplomové práci se pokusíme, nastínit …viac
Abstract:
The aim of this dissertation in the theoretical part it was to provide an accurate information about the current image of foster care at the facility for instutional care. It is also trying to clarify issues of the use of psychotherapeutic techniques to eliminate pathological children´s behavior in facilities for foster care in the children´s group in institutional facilities in Czech Republic. It …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Roman Stružinský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROUČEK, Karel. Využití psychoterapeutických technik při eliminaci patologického chování dětí v zařízeních pro výkon náhradní rodinné péče. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta