Klára RAJČANOVÁ

Bakalářská práce

Využívání volného času seniorů žijících v Domově pro seniory Hrubá Voda, příspěvková organizace (služba domov pro seniory)

The use of free time of seniors living in a retirement home Hrubá Voda
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem využívání volného času seniorů žijících v domově Hrubá Voda. Teoretická část definuje stáří a stárnutí, vymezuje volný čas ve vztahu ke stáří. Vysvětluje do jaké míry a jakým způsobem volnočasové aktivity ve stáří ovlivňují fyzickou i psychickou stránku seniora. Obecně popisuje základní principy a fungování domova pro seniory. Podrobněji se věnuje poslání, cílům a …více
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis is how seniors living in the retirement home HrubáVoda spend their free time. In the theoretical part of my bachelor's thesis I define old age, aging and also free time in relation to growing old. This thesis also explains how and to which extent free time activities influences physical and psychical side of senior. It describes basic principles and functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAJČANOVÁ, Klára. Využívání volného času seniorů žijících v Domově pro seniory Hrubá Voda, příspěvková organizace (služba domov pro seniory). Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8uw7su 8uw7su/2
23. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.