PhDr. Mgr. Jarmila Matochová, Ph.D.

Bachelor's thesis

Reflexe posunu výzkumných otázek ve výzkumech homoparentality – přehledová studie

Reflection of the development of research questions regarding the research of homoparetnality.
Anotácia:
Tato bakalářská práce reflektuje posun výzkumných otázek ve výzkumech stejnopohlavních rodin. Proměna výzkumných otázek se dává do souvislosti se změnou společenského názoru na stjenopohlavní rodinu, homoparentalitu a homosexualitu obecně stejně jako se změnou ve struktuře stejnopohlavních rodin. Za účelem sociologické reflexe výzkumných otázek se analyzuje padesát výzkumů uskutečněných v posledních …viac
Abstract:
This barchlor thesis reflects the shift of research questions in the research same-sex families. The transformation of research questions is given in the context of changing societal views on same-sex family homoparentality and homosexuality in general as well as in context of change in the pattern of same-sex families. For the purpose of sociological reflection on the research questions are analyzed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Pavel Kvaltýn

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Sociology

Práce na příbuzné téma