Hana Kadlecová

Diplomová práce

Tvorba podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace

Creation of Business Plan for Establishment of a Vegetarian Restaurant
Anotace:
Předmětem této diplomové práce s názvem „Tvorba podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace“ je vypracování podnikatelského plánu pro založení malého podniku. V úvodní kapitole je určen hlavní cíl práce. Druhá kapitola objasňuje základní pojmy týkající se problematiky tvorby podnikatelského plánu, podnikání malých a středních podniků. Třetí kapitola charakterizuje konkrétní podnik. …více
Abstract:
Purpose of the thesis called "Creation of business plan for founding a vegetarian restaurant" is creation of a business plan for small business. In the first chapter, the main purpose of the thesis is given. The second chapter explains basic concepts of creating a business plan and running small and middle businesses. Third chapter introduces particular business. The fourth chapter contains complete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Dušan Štainer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava