Adéla Nováková

Bakalářská práce

Činnost veřejné správy v oblasti vydávání řidičských průkazů se zaměřením na vybrané obce s rozšířenou působností v Olomouckém kraji

The Activity of Public Administration in the Area of Issuing Driving Licenses Focused on Selected Municipalities with Extended Powers in the Olomouc Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vydáváním řidičských průkazů a má dvě části. První je teoretická část, kde se uvádí, co je to veřejná správa. Dále je zde přiblížení vývoje řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů a řidičských oprávnění, digitalizace a rozvolněné působnosti. Druhá část analyzuje obce s rozšířenou působností dvou vybraných měst. Analýza je prováděna jak dotazníkovým šetřením mezi …více
Abstract:
The bachelor thesis covers the issuing of driving licenses and is divided into two parts. Theorectical part is the first and describes the public administration. Furthermore, there is a deeper look at the development of driving licenses, international driving licenses, digitization and loose scope. The second part analyzes the municipalities with extended powers in two selected towns. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Adéla. Činnost veřejné správy v oblasti vydávání řidičských průkazů se zaměřením na vybrané obce s rozšířenou působností v Olomouckém kraji. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj