RNDr. Filip Mravec

Bakalářská práce

Výpočet funkce odezvy proporcionálního detektoru plněného vodíkem metodou Monte Carlo.

Calculation of echo function for proporcional detector by the Monte Carlo method
Anotace:
Tato práce se zabývá výpočtem funkce odezvy proporcionálního detektoru plněného vodíkem stochastickou metodou Monte Carlo. Teoretická část popisuje základy metody Monte Carlo a fyzikální model pro modelování chování částic. Praktická část obsahuje implementační podrobnosti výsledné aplikace pro výpočet funkce odezvy a analýzu výsledků několika spočtených funkcí odezev.
Abstract:
The aim of this thesis is the calculation of hydrogen-filled proportional detector response function by using the Monte Carlo stochastic method. Theoretical part of this thesis describes the principles of the Monte Carlo method and physical model defining particle behavior simulation. Practical part of this work contains implementation details of the response function calculation application and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky