PhDr. Ester Danelová

Doctoral thesis

Influence of personal therapy on psychotherapists‘ professional development: Qualitative meta-analysis

Influence of personal therapy on psychotherapists‘ professional development: Qualitative meta-analysis
Abstract:
Dizertační práce obsahuje metodologickou stať, která se zabývá metodou kvalitativní meta-analýzy z pohledu historie, jejích typů a jednotlivých kroků procedury. Samotná meta-analytická studie v praktické části zodpovídá výzkumnou otázku, jak ovlivňuje absolvování osobní psychoterapie profesní vývoj psychoterapeutů.
Abstract:
The dissertation includes a methodological chapter on qualitative meta-analysis introducing its history, types, and procedural steps. The following meta-analytical study answers a research question how personal therapy of therapists influences their professional development.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Ladislav Timulák, PhD, doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Psychology (4-years) / Social Psychology

Theses on a related topic