Ing. Alena Šoustková

Diplomová práce

Finanční gramotnost

Financial literacy
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá finančním vzděláváním a finanční gramotností se zaměřením na finanční gramotnost v oblasti energetiky. První kapitola je věnována vymezení klíčových pojmů, jako jsou finanční gramotnost a finanční vzdělávání. V kapitole je také zdůvodněno zacílení na finanční gramotnost v oblasti energetiky. Druhá kapitola nabízí propojení obecných pojmů definovaných v první kapitole …více
Abstract:
This diploma thesis deals with financial education and financial literacy with a focus on financial literacy in the field of energetics. The first chapter is dedicated to defining key words such as financial literacy and financial education. The chapter also addresses the focus on financial literacy in the energy sector. The second chapter offers the interconnection of the general concepts defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta