Ing. Kateřina Velecká, DiS.

Bakalářská práce

Účetní a daňové odpisy majetku a jejich vliv na základ daně z příjmu

Accounting and tax depreciation of asset and its impact on income tax base
Anotace:
Anotace Autor: Kateřina Velecká Název: Účetní a daňové odpisy majetku a jejich vliv na základ daně z příjmů Cílem práce je shrnutí problematiky účetních a daňových odpisů hmotného majetku a jejich vlivu na základ daně z příjmů. Hlavní část je zaměřena na nalezení a porovnání optimálních odpisů hmotného majetku a jejich způsob výpočtu na výsledek hospodaření firmy.
Abstract:
Annotation Autor: Kateřina Velecká Title: Accounting and tax depreciation of asset and its impact on income tax base The goal of this study is review of accountant and tax depreciations of fixed assets and their influence on the tax income base. The main body of the study is aimed to find and compare optimal solution of fixed assets depreciation and their calculation method on the result of company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Lenka Prášková
  • Oponent: Ing. Jiří Herdin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting