Lujza Čajková

Bakalářská práce

Culture Shock as a Barrier to Intercultural Business Communication

Culture Shock as a Barrier to Intercultural Business Communication
Abstract:
The Bachelor thesis deals with culture shock as a barrier to intercultural business communication. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes terms such as culture, intercultural communication, and intercultural contact. Cultural dimensions and barriers to intercultural communication are explained. The main focus is placed on culture shock, including …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kulturním šokem jako bariérou v interkulturní obchodní komunikaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojmy jako kultura, interkulturní komunikace a interkulturní kontakt. Jsou taktéž objasněny pojmy kulturní dimenze a bariéry interkulturní komunikace. Důraz je kladen zejména na kulturní šok, včetně jeho stádií a symptomů. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čajková, Lujza. Culture Shock as a Barrier to Intercultural Business Communication. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe