Lucie BARTOŇOVÁ

Bachelor's thesis

Problem Solving Techniques and their Centrality to Corporate Success

Problem Solving Techniques and their Centrality to Corporate Success
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems that occur within business companies and their primary origins. It focuses on the importance of financial and personnel problem solving techniques and, their correct implementation within business companies. In the first section, the problems, their origins and the impact of the problems upon a firm is described. I also focus on the problem of competition …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problémy vyskytujícími se v obchodních společnostech a jejich hlavními původci. Zaměřuje se na důležitost technik řešení finančních a personálních problémů a jejich správnou implementaci do obchodní společnosti. V první části jsou popsány problémy, jejich původci a dopad problémů na firmy. Také se zabývám problémem konkurence. V druhé části se zabývám technikami řešení …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zverejniť od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kateřina Voráčová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇOVÁ, Lucie. Problem Solving Techniques and their Centrality to Corporate Success. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe