Bc. Sandra Halounová

Diplomová práce

Islám a právní postavení ženy ve společnosti

Islam and the legal status of women in society
Anotace:
V úvodu mé diplomové práci se zabývám popisem islámského práva a jeho pramenů, kterým věnuji samostatnou kapitolu. V následující kapitole popisuji ženská práva v islámu, práce následně rozebírá společenskou problematiku právního postavení žen v islámských společnostech a jeho postupný vývoj. Smyslem je představit a porovnat, jakým způsobem se na ženu dívá islám ve své fundamentální podobě a interpretace …více
Abstract:
The beginning of my thesis focuses on the description of Islamic law and its sources, which I have devoted a separate chapter to. In the next chapter, I describe women's rights in Islam, then the work continues on to the social issues of the legal status of women in Islamic societies and its development. The purpose is to introduce and compare how Islam views women in their fundamental form and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa