Bc. Jaroslava NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita života seniorů v různých typech péče

The Quality of Life of Seniors in Different Types of Care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života seniorů v různých typech péče. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které jsou věnovány vysvětlení základ-ních pojmů, které jsou obsaženy v diplomové práci. V diplomové práci jsme se zaměřili na subjektivní a objektivní aspekty života seniorů v různých typech péče a …více
Abstract:
The master thesis deals with the quality of life of seniors in different care types. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is di-vided into individual chapters which are devoted to the explanation of fundamental terms that are included in the thesis. The thesis is focused on subjective and objective aspects of seniors life in different care types, namely the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Jaroslava. Kvalita života seniorů v různých typech péče. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce