Theses 

Marketingový plán dodavatele energií – Tomáš Prause

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách

Tomáš Prause

Bakalářská práce

Marketingový plán dodavatele energií

Marketing plan for the energy supplier company

Anotace: Hlavním cílem této práce je stanovit marketingový plán pro společnost XY. Marketingový plán bude sestavován pomocí situačních analýz podniku a okolí. Okolí společnosti bude zkoumáno pomocí PESTEL analýzy, kdy zkoumáme politické, eko-nomické, sociální, ekologické a legislativní prostředí. V práci je použit také Porterův model pěti sil, který identifikuje hrozby a vyjednávací sílu zákazníků a dodavatelů. Poslední důležitou analýzou je analýza SWOT, která nás upozorňuje na silné a slabé stránky společnosti, ukazuje také hrozby a příležitosti. Marketingový plán je plněn pomocí akčního plánu, které se zaměřuje především na tvorbu webových stránek společnosti, aktivní reklamu cílenou na konkurence a vyzdvižení silných stránek společnosti. Akční plán také navrhuje jak využít možnost rozšířit zákaznické spektrum o nové zákazníky a to velkoodběratele.

Abstract: The main goal of this work is to set out the marketing plan of XY. The marketing plan will be compiled using situational analyzes of the company and its surroundings. The company's environment will be investigated through the PESTEL analysis, examining the political, economic, social, environmental and legislative environment. The work also uses Porter's Five-Force Model to identify the threats and bargaining power of customers and suppliers. The last important analysis is the SWOT analysis, which highlights the strengths and weaknesses of the company, also shows threats and opportunities. The marketing plan is implemented through an action plan that focuses primarily on creating the company's website, active advertising focused on competition and improving the strengths of the company. The Action Plan also suggests how to take advantage of the possibility of extending the customer spectrum to new customers and wholesale customers.

Klíčová slova: marketingový plán, dodavatel energií, marketingová analýza

Keywords: marketing plan, energy supplier, marketing analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/4524 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz