Bc. Lucie Mrázová

Bachelor's thesis

Jak rodiče dětí s PAS vnímají muzikoterapeutickou práci

How do parents of ASD children perceive music therapy work
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Jak rodiče dětí s PAS vnímají muzikoterapeutickou práci“ se zaměřuje na problematiku muzikoterapie jako jednoho z přístupů k dětem s PAS. Práce se věnuje především zkoumání obecného postoje rodičů dětí s PAS k muzikoterapii a zjištění souvislostí těchto postojů. Ústředními pojmy práce, které byly dopodrobna rozebrány, jsou muzikoterapie, poruchy autistického spektra (PAS) …more
Abstract:
This Bachelor thesis titled „How do parents of ASD (Autism Spectrum Disorder) children perceive music therapy work” is focused on the issue of music therapy as a possible approach to ASD. The aim of the thesis was to explore the parents’ general attitude towards the music therapy and to determine some connections between these attitudes. The main notions of the thesis, which were analyzed in greater …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Vlachová
  • Reader: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta