Bc. Lucie Mrázová

Bachelor's thesis

Jak rodiče dětí s PAS vnímají muzikoterapeutickou práci

How do parents of ASD children perceive music therapy work
Anotácia:
Bakalářská práce na téma „Jak rodiče dětí s PAS vnímají muzikoterapeutickou práci“ se zaměřuje na problematiku muzikoterapie jako jednoho z přístupů k dětem s PAS. Práce se věnuje především zkoumání obecného postoje rodičů dětí s PAS k muzikoterapii a zjištění souvislostí těchto postojů. Ústředními pojmy práce, které byly dopodrobna rozebrány, jsou muzikoterapie, poruchy autistického spektra (PAS) …viac
Abstract:
This Bachelor thesis titled „How do parents of ASD (Autism Spectrum Disorder) children perceive music therapy work” is focused on the issue of music therapy as a possible approach to ASD. The aim of the thesis was to explore the parents’ general attitude towards the music therapy and to determine some connections between these attitudes. The main notions of the thesis, which were analyzed in greater …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Vlachová
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta