Theses 

Možnosti rozvoje a vzdělávání pedagogů a jejich dopad na výukový proces ve vybrané škole – Bc. Marek Slaný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Slaný

Diplomová práce

Možnosti rozvoje a vzdělávání pedagogů a jejich dopad na výukový proces ve vybrané škole

The Possibilities of developing and furthering the education of teachers and its effect on the educational process at a chosen school

Anotace: Diplomová práce rozebírá téma - možnosti rozvoje a vzdělávání pedagogů a jejich dopad na výukový proces ve vybrané škole. Hlavním záměrem je posouzení současné situace využívání možností dalšího vzdělávání a rozvoje učitelů na vybrané střední škole a jaký zde má dopad na výukový proces. Cílem je zjistit, zda se zaměstnanci v dalším seberozvoji angažují, popřípadě do jaké míry se další rozvoj a vzdělávání učitelů v dané škole uskutečnňuje. V neposlední řadě se práce soustřeďuje na dopady využívaných opatření na výukový proces a také jaké možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje lze využít za účelem zvýšení pozitivního vlivu na výukový proces. Diplomová práce se dělí na tři části. Teoretická část je zaměřena především na deskripci tuzemského vzdělávání pedagogických pracovníků včetně možností dalšího rozvoje v pedagogickém prostředí. V metodologické části popisuji postup kvalitativního výzkumu a na závěr následuje empirická část obsahující analýzu nasbíraných dat.

Abstract: Thesis focuses on the topic called The Possibilities of developing and furthering the education of teachers and its effect on the educational process at a chosen school. The main interest is an assessment of current taking advantage of the possibilities of developing and furthering the education of teachers of a chosen high school, and how big impact it has had on an educational process. It is imporatant to discover if emploees are involved in their personal development, alternatively, to what extent the development and furthering the education take place at a chosen school. Last but not least, thesis deals with impact of used provisions on an educational process, and also what possibilities of further education and development can be taken advantage of so that it might have more positive effect on an educational process. Thesis is divided into three parts. The theoretical part is primarily focused on the description of domestic education of pedagogical workers as well as possibilities of further development in our pedagogical environment. In the methodological part, a procedure of the qualitative research is described, and lastly, there is the empirical part, in which the data analysis can be found.

Klíčová slova: Rozvoj, vzdělávání, pedagog, dopad, výukový proces. Development, education, pedagogical worker, impact, educational process

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz