Jaromír Chmelař

Diplomová práce

Osobní rozvoj vyjadřovacích prostředků v herecké práci

Acting studies and personal developement of expression skills
Anotace:
Diplomová práce reflektuje autorovy zkušenosti z období studia oboru herectví na JAMU. Zaměřuje se na rozvoj vyjadřovacích prostředků, který je od studenta herectví systematicky vyžadován. V první části práce autor zmiňuje některé vybrané klíčové herecké techniky a metody podněcující rozvoj vyjadřovacích prostředků. V druhé části se zaměřuje na osobní rozvoj vyjadřovacích prostředků prostřednictvím …více
Abstract:
This thesis reflects autor´s experience from period of acting studies at JAMU. It focuses on a developement of means of expression, which are systematicaly required from adepts of acting. In the first part of this work autor notices some selected, key acting techniques and methods encourgaging a developement of means of expression. In the second part autor focuses on a personal developement of means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Veronika Broulíková
  • Oponent: doc. Mgr. Igor Dostálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/tx5rn/