Mgr. Nela Vadlejchová

Bakalářská práce

Studium vzájemného ovlivňování materiálů na českých dudách

Study of mutual material interation on Czech pipes
Anotace:
V teoretické části práce stručně mapuje historii a vývoj českých dud a materiály, ze kterých byly dudy vyráběny. V experimentální části bylo pozorováno poškození dud v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Vzorky materiálů dud byly vystaveny umělému stárnutí. Výsledky experimentu byly porovnány s poškozením pozorovaným v muzeu, aby se zjistilo, zda je toto poškození způsobeno vzájemným ovlivňováním …více
Abstract:
Theoretical part of this work is to survey history and evolution of the Czech bagpipes and also materials which were used to produce these bagpipes. In experimental part there is an observation of the damages on bagpipes in the Museum of Central Otava Region in Strakonice. Samples of materials from bagpipes were put through an artificial ageing. The results of experiment were confronted with the real …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: ak. soch. Jitka Trčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta