Bc. Magdaléna Andrlová

Bakalářská práce

Znakový jazyk v obraze

Sign language in picture
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu znakového jazyka, pomocí něhož jsem se pokusila interpretovat obraz Předání klíčů sv. Petrovi od Pietra Perugina. Pozorováním gest v tomto obrazu jsem se snažila vyložit, co by jednotlivé postavy mohly říkat. Na obraz se tedy dívám ze dvou zcela různých pohledů: 1) z náboženského a také historického hlediska (co se vlastně na obrazu děje a kdo se zde nachází) …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to sign language. Sign language was used to interpretation of Pietro Perugino’s painting Delivery of the Keys. By watching gestures of people in painting I tried to express, what figures might say. I interpret the painting in two different ways: 1) historical and religious viewpoint (what happens and who is in picture) and 2) comparing hand gestures found in picture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání