Bc. Magdaléna Andrlová

Bachelor's thesis

Znakový jazyk v obraze

Sign language in picture
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu znakového jazyka, pomocí něhož jsem se pokusila interpretovat obraz Předání klíčů sv. Petrovi od Pietra Perugina. Pozorováním gest v tomto obrazu jsem se snažila vyložit, co by jednotlivé postavy mohly říkat. Na obraz se tedy dívám ze dvou zcela různých pohledů: 1) z náboženského a také historického hlediska (co se vlastně na obrazu děje a kdo se zde nachází) …more
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to sign language. Sign language was used to interpretation of Pietro Perugino’s painting Delivery of the Keys. By watching gestures of people in painting I tried to express, what figures might say. I interpret the painting in two different ways: 1) historical and religious viewpoint (what happens and who is in picture) and 2) comparing hand gestures found in picture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
  • Reader: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání