Mgr. Marek Čechovský

Disertační práce

Fenomén (i)migrace a imigrační politika Evropské unie

The Phenomenon of (Im)migration and Immigration Policy of the European Union
Anotace:
Primárním cílem prezentované disertační práci byla deskripce specifik imigrační problematiky a interpretace významu imigrační politiky v kontextu evropské integrace. Sekundárním cílem disertační práce bylo verifikovat či vyvrátit hypotézu, zda postupný přesun imigrační politiky na supranacionální úroveň může přinést její pozitivní racionalizaci, případně reformulaci cílů, neboť národní liberální státy …více
Abstract:
The primary objective of the presented dissertation was to describe the specifics on the problematic of immigration and to interpret the meaning of the immigration policy within the context of the European integration. The secondary objective of the dissertation was to confirm or reject the hypothesis of whether the gradual shift in immigration policy to a supranational level may bring its positive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií