Bc. Marek Chrenko

Master's thesis

Sonifikace obrázků pro nevidomé

Sonification Module for Visually Impaired
Abstract:
The diploma thesis deals with accessibility of websites for the visually impaired, provides an introduction to the research project GATE and specializes in sonification algorithm developed in this project. The core of the thesis lies in design and implementation of sonification system based on SOA, that eases the use of an algorithm on the website. In conclusion, the thesis gives recommendations for …viac
Abstract:
Práca sa zaoberá problematikou dostupnosti internetových stránok pre zrakovo postihnutých, prináša úvod do výskumného projektu GATE a špecializuje sa na sonifikačný algoritmus vytvorený v rámci tohto projektu. Jadro práce spočíva v návrhu a implementácii sonifikačného systému na architektúre SOA, ktorý má dopomôcť k jednoduchému použitiu algoritmu na webových stránkach. V závere práca prináša doporučenia …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedúci: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Fedor Tiršel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems