Bc. Martina Červenková

Diplomová práce

Venkovský prostor a venkovský turismus

Rural space and rural tourism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem venkovského turismu v zemích západní a severní Evropy a porovnává jej s jeho vývojem ve střední Evropě. Cílem je teoretické podchycení trendů vedoucích k současným odlišnostem ve venkovském cestovním ruchu v těchto oblastech. Práce se rovněž zabývá vývojem a hodnocením venkovského turismu na úrovni České republiky a Mikulovska.
Abstract:
The thesis deals with a development of rural tourism in Northern and Western European countries and compares it with progress of rural tourism in Central European states. The aim is to introduce the processes and trends, that lead to the differences in contemporary situation between these areas. The thesis also deals with a rural tourism development and assesment in the Czech Republic and the Mikulovsko …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta