Bc. Alžběta Růčková

Bakalářská práce

Počítačová hra jako tvůrčí nástroj ve světě umění

Video Game as a Creative Tool in the Art World
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl vyložit způsob, jakým je počítačová hra využívána k tvorbě uměleckých děl. Počítačová hra je zde chápána jako druh užitého umění s charakteristickými funkcemi a zároveň nástroj tvorby. Práce sleduje moment, kdy u počítačové hry převládne estetická funkce nad ostatními a sama hra se tak stává tvůrčím prostředkem. Nejprve popisuje kreativitu coby nástroj tvorby umělce …více
Abstract:
The aim of the thesis is to explain means used for creating a work of art through a video game. The video game is perceived as a kind of artisan craft with characteristic functions as well as a creative tool. The thesis observes the moment when aesthetical function takes dominant position above others and turns into a creative tool. The first described tool is creativity as a creative means of an artist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika