Alena Langrová

Bakalářská práce

Pronunciation in teaching English: Focus on word stress

Pronunciation in teaching English: Focus on word stress
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vyučováním výslovnosti v anglickém jazyce se zaměřením na slovní přízvuk. Teoretická část se z větší části zabývá vyučováním slovního přízvuku, vyučovacími metodami, zpětnou vazbou učitelů na slovní přízvuk žáků a učitelem jako výslovnostní model. Praktická část se skládá z výzkumu, který byl zhotoven za pomocí pozorování a rozhovorů. Cílem praktické části je zjistit …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with teaching English pronunciation with focus on word stress. It starts with the theoretical part which mainly describes the importance of teaching word stress, teaching methods, teachers' feedback on learners' word stress and teachers as pronunciation models. The practical part consists of research which was conducted with a help of observations and interviews. The aim …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Langrová, Alena. Pronunciation in teaching English: Focus on word stress. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice