Bc. Jakub Smolár

Diplomová práce

Data generator for IoT testing

Data generator for IoT testing
Anotace:
V posledných rokoch sa IoT aplikácie rozšírili do mnohých profesných odvetví, a tým aj do každodenného života ľudí. Vývoj takýchto aplikácií má množstvo výziev, napríklad potrebu koordinácie veľkého počtu zariadení, zhromažďovania a spracovania veľkého množstva rôznych údajov. V súčasnosti je k dispozícii množstvo nástrojov a služieb na vývoj IoT systémov. Keď sa však zameriame na testovanie, objaví …více
Abstract:
In recent years, IoT applications expanded to many businesses and into our everyday lives. The development of such applications has a number of challenges, such as the need to coordinate a high number of devices and collecting and processing of a large amounts of diverse data. Today, there are plenty of tools available for developing IoT solutions and connecting different platforms. However, a completely …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky