Mgr. Dana Kopecká

Bachelor's thesis

Je žena člověk? Publicistické články o ženské emancipaci a feminismu

Is a woman a human? Publicistic articles about woman’s emancipation and feminism
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tematikou feminismu a ženské emancipace v týdeníku Reflex. V první části, která je teoretická, ukazuje, jak v týdeníku k takovýmto tématům přistupují a zároveň ukazuje i postupy v Reflexu při psaní publicistických žánrů, jako je feature, interview a reportáž. Součástí jsou i definice používaných publicistických žánrů, ženské emancipace, feminismu a zhodnocení přístupu médií …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the theme of feminism and female emancipation in the weekly Reflex. In the first part, which is theoretical, shows how the weekly magazine access for such topics and also shows procedures in the Reflex of the journalistic writing genres such as feature, interview and report. Part of the definition used journalistic genres, female emancipation, feminism, and evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Reader: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií