Pavel RŮŽIČKA

Bakalářská práce

Stravovací návyky a tělesné složení u dětí staršího školního věku v Ústí nad Labem

Dietary habits and body composition in children of school age in Ústi n/L
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením stravovacích návyků a tělesného složení dětí staršího školního věku v Ústí nad Labem. Cílem této práce bylo zanalyzovat tělesné složení a stravovací návyky dětí staršího školního věku na ZŠ Karla IV. v Ústí nad Labem. Údaje o tělesném složení byly zjištěny pomocí přístroje Bodystat? 1500 MDD, k získání dat o stravovacích návycích byl využit dotazník pro děti a …více
Abstract:
This thesis focuses on eating habits and body compositions of school children in Ústí nad Labem. The aim of this study was to analyze body compositions and eating habits of pupils at the Charles IV primary school in Ústí nad Labem. The body composition data were detected via Bodystat? 1500 MDD, to gather data about the eating habits questionnaire was used for children and youth - CAV, 2001 - modified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKA, Pavel. Stravovací návyky a tělesné složení u dětí staršího školního věku v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta