Bc. Kateřina Hukalová

Bakalářská práce

Esoterické zájmy v životě Leopolda hraběte Thun - Hohensteina (1888 - 1944)

Esoteric Interests in the Life of Leopold Count Thun - Hohenstein (1888 - 1944)
Anotace:
Má práce je zaměřena na zájem hraběte Leopolda Thun-Hohensteina o okultní vědy, konkrétně o astrologii, kosmologii, zemědělskou radiestezii a léčitelství. Těmto vědám se hrabě Leopold věnoval již od 20. let 20. století. Nejprve sbíral teoretické poznatky a ve 30. letech začal s uváděním svých znalostí do praxe. Se svou činností pokračoval i za Protektorátu Čechy a Morava. Stal se členem NSDAP a získal …více
Abstract:
My work focuses on count?s Leopold Thun-Hohenstein?s interest in occult sciences, specifically in astrology, cosmology, agricultural radiestesie and healing. Count Leopold was devoted to these sciences since the twenties of the twentieth century. Firstly he collected theoretical knowledge and in the thirties he started to transfer his knowledge into practical use. He continued his work even during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hukalová, Kateřina. Esoterické zájmy v životě Leopolda hraběte Thun - Hohensteina (1888 - 1944). Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická