Mgr. Hana Lukáčová

Bachelor's thesis

Emotikon a úsudek o emoci pisatele zprávy: Role emoční inteligence čtenáře

The Emoticon and judgement about emotion of message writer: The role of reader's emotional intelligence
Anotácia:
Tato studie hledá odpověď na otázku, zda je míra, ve které emotikon připojený ke zprávě v internetové diskusi ovlivňuje úsudek čtenáře o valenci emoce pisatele, ovlivňována čtenářovou emoční inteligencí. Byl realizován kvaziexperiment na výzkumném vzorku 91 osob. Sběr dat proběhl na internetu. Pro testování vlivu emotikonu na úsudek o valenci emocí pisatele byl vytvořen původní Test vlivu emotikonů …viac
Abstract:
This study seeks to answer the question whether reader's emotional intelligence influences the degree to which an emoticon attached to the message in an Internet discussion affects the reader´s judgment of the writer´s emotion . Quasi-experiment was carried out on a research sample of 91 participants. Data collection took place on the Internet. To determine the effect of the emoticon on the emotional …viac
 

Kľúčové slová

emotikon emoční inteligence STEU
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Juliana Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Psychology / Psychology