Ing. Petra Cagašová

Bakalářská práce

Ústavní péče pro mentálně handicapované občany a územní samospráva Ústeckého kraje

Institucion care for mentally handicapped citizens and regional government of Usti nad Labem Region
Anotace:
Ve své bakalářské práci se chci zabývat ústavní péčí pro mentálně handicapované občany z hlediska příspěvkových organizací Ústeckého kraje a příspěvkových organizací měst a obcí Ústeckého kraje. Problematika osob s mentálním postižením je záležitostí celé společnosti a i v dnešní době není na osoby s mentálním postižením nahlíženo bez předsudků. Literatura k tématu ústavní péče pro osoby s mentálním …více
Abstract:
In my thesis I want to deal with institutional care for the mentally handicapped in terms of the Usti region contributory organizations and subsidized organizations of cities and villages in the Usti region. The issue of persons with mental disabilities is a matter for the whole society and even today is not the person with mental disabilities viewed without prejudices. Literature on institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jarmila Reichel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní