Ing. Petra Cagašová

Bachelor's thesis

Ústavní péče pro mentálně handicapované občany a územní samospráva Ústeckého kraje

Institucion care for mentally handicapped citizens and regional government of Usti nad Labem Region
Abstract:
Ve své bakalářské práci se chci zabývat ústavní péčí pro mentálně handicapované občany z hlediska příspěvkových organizací Ústeckého kraje a příspěvkových organizací měst a obcí Ústeckého kraje. Problematika osob s mentálním postižením je záležitostí celé společnosti a i v dnešní době není na osoby s mentálním postižením nahlíženo bez předsudků. Literatura k tématu ústavní péče pro osoby s mentálním …more
Abstract:
In my thesis I want to deal with institutional care for the mentally handicapped in terms of the Usti region contributory organizations and subsidized organizations of cities and villages in the Usti region. The issue of persons with mental disabilities is a matter for the whole society and even today is not the person with mental disabilities viewed without prejudices. Literature on institutional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Mgr. Jarmila Reichel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní