Petra Suchánková

Master's thesis

Spravedlivé školné

Spravedlivé školné
Anotácia:
Diplomová práce na téma Spravedlivé školné si klade za cíl hlouběji prozkoumat jednotlivé faktory, které by měly být brány za podstatné při hodnocení "výhodnosti" vysokoškolského studia. Za takovéto faktory můžeme považovat úspěšnost na trhu práce, míru nezaměstnanosti absolventů či výše příjmů v zaměstnání. Zároveň se seznámíme se současnou situací financování vysokých škol jak v České republice, …viac
Abstract:
The thesis is focused on fair tuition fees. It tries to explore more profoundly all the possible factors, which could be considered as important during the measuring benefits of higher education. Among these factors we can find p.e. Labour market success rate, unemployment and income level of graduates in employment. The other main theme of this thesis is the current situation concerning the funding …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedúci: Petr Mazouch
  • Oponent: Libor Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33301