Bc. Martina Modráková, DiS.

Diplomová práce

Proces tranzice do nového prostředí u dětí ve věku od 1 do 3 let

The process of transition to a new environment at children aged from 1 to 3 years
Anotace:
Diplomová práce nabízí vhled do problematiky procesu tranzice u dětí od 1 do 3 let, přecházející z rodinného prostředí do prostředí dětské skupiny. Cílem práce je popsat, jakým způsobem děti batolecího věku zvládají tranzice a jaké faktory je při přestupech ovlivňují. Pro splnění cíle práce je zvolena kombinace dvou metod kvalitativního výzkumu, konkrétně zúčastněného pozorování v dětských skupinách …více
Abstract:
The diploma thesis offers an insight into the process of transition in children from age 1 to 3 years. They move from the family environment to the environment of a chil-dren´s group. The aim of the thesis is to describe how toddler children manage transitions and what factors influence them during transitions. In order to achieve the aim of the the-sis, I have chosen a combination of two qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta