Bc. Zuzana Kiszová

Diplomová práce

Motivace pracovníků ve veřejné správě

Motivation of Employees in the public administration
Anotace:
Předmětem této diplomové práce s názvem „Motivace zaměstnanců ve veřejné správě“ je posoudit motivační faktory, které nejvíce motivují pracovníky veřejné správy. V první části své práce charakterizuji pojetí výkonu veřejné správy ve vybraných zemích Evropské unie. V souvislosti s tím budou analyzovány jednotlivé dovednosti a znalosti zaměstnanců veřejné správy jednotlivých států Evropské unie. Druhá …více
Abstract:
Subject of this thesis entitled "Motivation of Employees in Public Sector" is to consider as factors that motivate office workers activities at most. In the first part of my thesis the concept of performance of public sector in selected countries of European union is characterized. In connection with this particular abilities and knowledge of employees in the public sector will be analyzed in the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní