Ing. Lukáš BARTOŇ

Doctoral thesis

Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska

Knowledge system for design active magnetic bearing system
Abstract:
Předložená dizertační práce se zabývá shromážděním báze znalostí o magnetických ložiskách, porovnání způsobů uložení rotorů s důrazem na uložení v magnetickém poli. Práce popisuje jednotlivé části systému aktivního magnetického ložiska, které lze využít při tvorbě znalostního systému. Hlavní část práce je věnována návrhu metody postupu výpočtů pro aktivní radiální heteropolární magnetické ložisko. …more
Abstract:
This thesis is concerned with assembling a knowledge base about magnetic bearings. It compares way of mounting rotors with the accent on mounting in a magnetic field. This thesis describes individual parts of magnetic bearings systems and this knowledge can be used for a knowledge system. The main part of the thesis deals with the proposal of a computational method for active radial heteropolar magnetic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARTOŇ, Lukáš. Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Doctoral programme / field:
Mechanical Engineering / Design of Machines and Equipment