Marek Kanuščák

Master's thesis

Rozvoj modelu MBI v oblasti podpory finančnej konsolidácie na platforme CPM

Rozvoj modelu MBI v oblasti podpory finanční konsolidace na platformě CPM
Anotácia:
Diplomová práce je věnovaná problematice a podpoře finanční konsolidace na platformě CPM (Corporate Performance Management). Cílem této práce je vytvoření úloh týkajících se životního cyklu projektu implementace CPM řešení pro podporu finanční konsolidace na dostatečné úrovni detailu pro rozvoj modelu MBI (Řízení podnikové informatiky), stejně tak podrobné zpracování klíčových aktivit a vazeb na existující …viac
Abstract:
This thesis occupies with the issue and support of financial consolidation platform CPM (Corporate Performance Management). The aim of this thesis is the creation of tasks related to the lifecycle of the project implementation of CPM solution to support financial consolidation in sufficient detail for the development of a MBI model (Management of Business Informatics). This thesis also occupies with …viac
Abstract:
Diplomová práca je venovaná problematike a podpore finančnej konsolidácie na platforme CPM (Corporate Performance Management). Cieľom tejto práce je vytvorenie úloh týkajúcich sa životného cyklu projektu implementácie CPM riešenia pre podporu finančnej konsolidácie v dostatočnom detaile pre rozvoj modelu MBI (Manažment Business Informatiky), ako aj podrobné spracovanie kľúčových aktivít a väzieb na …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Jan Pour
  • Oponent: Vladislav Štefaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49233