Bc. Dominika Kubišová

Master's thesis

Propaganda a manipulácia v prejavoch Franja Tuđmana

Propaganda and manipulation in political speeches by Franjo Tuđman
Abstract:
The thesis is devoted to the analysis of the speeches of Croatian President Franjo Tuđman, which were made between the years 1990 and 1999. It focuses on the manifestations of verbal manipulation and propaganda. Statistical analysis is used for the most frequently used words and phrases, then there is an examination of linguistic means, emotional value and thematic areas of individual speeches.
Abstract:
Magisterská práca je venovaná analýze príhovorov chorvátskeho prezidenta Franja Tuđmana, ktoré vznikli v rokoch 1990 až 1999. Sústreďuje sa na prejavy verbálnej manipulácie a propagandy. Využívaná je pri tom štatistická analýza najčastejšie používaných slov a slovných spojení, ďalej sú skúmané jazykové prostriedky, emočné zaťaženie a tematické okruhy jednotlivých prejavov.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Combined South-Slavonic Studies

Theses on a related topic