Bc. Michaela Černá

Bakalářská práce

Proces omezování úvěrových rizik obchodních bank

Process of restriction credit risks in commercial banks
Anotace:
Bakalářský projekt Proces omezování úvěrových rizik obchodních bank je zaměřen na shrnutí a popis postupů, uplatňovaných v bankovní sféře při minimalizaci úvěrového rizika. Na omezování úvěrových rizik je nahlíženo jednak z pozice obchodních bank a jednak z pohledu instituce pro bankovní regulaci a dohled. Značná část práce je věnována ukazateli kapitálové přiměřenosti, jako jednomu z nejvýznamnějších …více
Abstract:
The bachelor project “The Process of restriction credit risks in commercial banks“ is focused on summarization and description of procedures applied in the bank sphere for the credit risks minimalization. The credit risks limitation is treated both from the point of view of commercial banks and the institution for bank regulation and supervision. The great part of the paper is devoted to the capital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta