Klára Schenková

Disertační práce

Posouzení vlivu materiálové skladby nových objektů na jejich tržní cenu i cenu stávajících nemovitostí v dané lokalitě

 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu

Vysoké učení technické v Brně

Doktorský studijní program:
Soudní inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.