Barbora Godajová

Diplomová práce

Zhodnocení investiční činnosti vybrané společnosti

Evaluation of Investment Activity of a Selected Company
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení investiční činnosti vybrané stavební společnosti. Cílem diplomové práce je vyhodnocení tří zvolených variant investic pomocí zvolených metod hodnocení investic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na investiční rozhodování, klasifikaci investic a dlouhodobé cíle. Následně jsou vymezeny zdroje financování investice …více
Abstract:
The subject of this thesis is the Evaluation of Investment Activity of a Selected construction Company. The aim of the thesis is to evaluate three variants of selected investment options using selected investment assessment methods. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on investment decision making, investment classification and long-term goals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Franek
  • Oponent: Kateřina Sittová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava