Zdeněk PŘIBYL

Bakalářská práce

Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: Řád cisterciáků v klášteře Zlatá Koruna.

Phenomenology of religion - sacred places of religious history: Cistercian Order in the Zlatá Koruna Monastery
Anotace:
Bakalářská práce je věnována klášteru Zlatá Koruna v jižnách Čechách a řádu cisterciáků, kteří v tomto klášteře působili. Práce je rozdělená do několika kapitol, z nichž mezi nejdůležitější patří kapitola věnovaná vzniku a vývoji kláštera a působení cisterciáckého řádu a významných opatů. V této kapitole jsou také zahrnuta historická fakta českých dějin. Další významná kapitola je věnovaná architektuře …více
Abstract:
The thesis is devoted to the monastery Gold Crown in jižních Čechách and of the Cistercian order, who worked in the monastery. The work is divided into several chapters, of which the most important is the chapter on the origin and development of the monastery of the Cistercian order and action and significant abbots . This chapter also included historical facts of Czech history. Another important chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIBYL, Zdeněk. Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: Řád cisterciáků v klášteře Zlatá Koruna.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická