Bc. Eliška UHROVÁ

Diplomová práce

Gender problematika na pracovišti Policie ČR

Gender Issues in the Workplace of Police of the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou genderu na pracovišti Policie ČR. V diplomové práci jsou popsány nejdůležitější pojmy, termíny a oblasti související s problematikou genderu, personálního řízení a Policie České republiky. Celou prací se prolíná problematika genderu zaměřená zejména na postavení žen v přímém výkonu služby u Policie ČR. Hlavní náplní práce je zjistit, zda podle názorů samotných …více
Abstract:
My thesis with gender problems at the workplace of the Police of the Czech Republic. In my thesis I describe the most important concepts, terms and areas connected with the gen-der problems, personal management and the Police of the Czech Republic. The thesis dis-plays gender issue focused particularly on the position of women inservice. The main goal is to find if, according to the opinion of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHROVÁ, Eliška. Gender problematika na pracovišti Policie ČR. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe