Bc. Miroslav Papík

Diplomová práce

Hospodaření statutárních měst

Economy of Statutory Cities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření statutárních měst. V práci jsou uvedeny teoretické pojmy spojené se statutárními městy a jsou zde uvedená všechna statutární města České republiky, spolu s jejich rozlohou, obyvatelstvem, se zastupitelstvem města a kritikou médií na město samotné. Dále jsou města porovnána a vyhodnocena na základě stanovených kritérií diplomové práce. V závěru …více
Abstract:
This diploma thesis deals with issues of statutory cities. There are theoretical terms associated with statutory cities and there are listed all statutory cities in the Czech republic with their size, population, with city Council and with media criticism. Then I compared those cities and evaluated them according to all criteria of diploma thesis. In the conclusion there is a questionnaire and suggestion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní