Gabriela MALÁ

Diplomová práce

Ortsnamen in der Region Chomutov vor dem Jahr 1945 und in der Gegenwart

Local names in Chomutov region before the year 1945 and today
Abstract:
The main aim of my graduation theses is the list of all findable local names before the year 1945 and today and their comparing in term of onomastics. The theoretical part of my graduation theses is aimed at onomastics - its history and dividing it into the individual branches of onomastics. Toponomastics and local names are described more concretely in this part- their creating and some special types …více
Abstract:
Cílem diplomové práce je soupis všech zjistitelných pomístních jmen na Chomutovsku před rokem 1945 a v současnosti a jejich porovnání a výzkum z hlediska onomastiky. Teoretická část práce je věnována jazykovědnému oboru onomastice, jejímu postavení mezi ostatními společensko-vědními disciplínami, historickému vývoji, výzkumným metodám a dělení onomastiky na jednotlivé subdisciplíny. Konkrétněji je …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Bergerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÁ, Gabriela. Ortsnamen in der Region Chomutov vor dem Jahr 1945 und in der Gegenwart. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta