Tomáš Škarupa

Diplomová práce

Európska únia a Spojené štáty americké v boji proti terorizmu

Evropská unie a Spojené státy americké v boji proti terorismu
Anotace:
Názov mojej práce je Európska únia a Spojené štáty americké v boji proti terorizmu.Cieľom mojej práce bolo podrobné zmapovanie a zhodnotenie foriem a prínosu spolupráce medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou v boji proti terorizmu. Diplomová práca je rozdelené do troch hlavných kapitol. V prvej charakterizujem terorizmus ako taký. Postupne sa v siedmych podkapitolách venujem problematike …více
Abstract:
The topic of my thesis is the European Union and the United States in the fight against terrorism. The main goal of this work is to mapping and recovering in detail of forms and benefits of cooperation between the European Union and United States the in the fight against terrorism. The thesis is divided into three main chapters. In the first I characterize terrorism as such. In the seven subchapters …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Vladimír Rampach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava