Lenka SLUKOVÁ

Bachelor's thesis

Finanční hospodaření obcí a dopady účetní reformy na jejich vykazování

The financial management of municipalities and the impact of financial reform on their reporting
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření obce Benešov nad Ploučnicí a dopady účetní reformy na její vykazování. V teoretické části popisuji obce jako celek, charakterizuji jejich vývoj, tvorbu rozpočtu a způsob hospodaření, včetně základních postupů a jednotlivých kroků účetní reformy. Hlavním cílem praktické části je deskripce finančního hospodaření obce Benešov nad Ploučnicí v letech …more
Abstract:
This thesis is focused on the financial management of the municipality of Benešov nad Ploučnicí in view of impact of an accounting reform on its reporting. In the theoretical part is the municipality descibed as a whole, its development, budgeting and economy, including basic procedures and steps of the accounting reform. The basic aim of the practical part is to describe the financial management of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Janáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLUKOVÁ, Lenka. Finanční hospodaření obcí a dopady účetní reformy na jejich vykazování. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická