Bc. Veronika Bartíková

Diplomová práce

Over-tourism: socio-ekonomická analýza vybrané destinace - návrhy, opatření

Over-tourism: socio-economic analysis of selected destination - recommendation
Anotace:
Diplomová práce na téma „Over-tourism: socio-ekonomická analýza vybrané destinace, návrhy, opatření“, má za cíl zjistit, jaká opatření zavedlo město Český Krumlov ke snížení jevu over-tourism za posledních 5 let a navrhnout další návazná opatření k přispění řešení neudržitelného vývoje cestovního ruchu ve sledované destinaci. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení souvisejících pojmů s tématem práce …více
Abstract:
The diploma thesis on "Over-tourism: socio-economic analysis of selected destination, recommendation“ aims to determine what measures the city of Český Krumlov has introduced to reduce the phenomenon of over-tourism in the last 5 years and propose other follow-up measures to contribute unsustainable development of tourism in the monitored destination. The theoretical part is focused on the explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/xskd1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management destinace cestovního ruchu