MgA. Jiří Daniel

Diplomová práce

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan : srovnání tří postupů

The Specialization of Musical Acting, Military Art Troupe Ondráš, Hradišťan: The Comparison of Three Approaches
Anotace:
Diplomová práce „Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů“ pojednává o srovnání postupů práce, edukace a výsledných představení při studiu muzikálového herectví na Janáčkově akademii múzických umění Brno, Vojenského uměleckého souboru Ondráš (jakožto jediného profesionálního souboru svého druhu v České republice) a tanečního souboru Hradišťan (de facto poloprofesionální …více
Abstract:
Diploma thesis „Specialisation of musical acting, VUS Ondráš, Hradišťan: a comparison of three practices” deals with a comparison of practices of work, education and the resulting performance while studying musical acting at the Janacek Academy of Performing Arts in Brno, the Military Art Ensemble Ondráš (as the only professional group of its kind in the Czech Republic) and dance ensemble Hradišťan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ladislava Košíková
  • Oponent: Mgr. Ivana Kloubková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/k1ehb/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Muzikálové herectví

Práce na příbuzné téma